Nupule Vasta ja Vasta kõigile (vt joonis) vajutades avaneb teate koostamise vorm, millel on saajaks vaikimisi märgitud vastavalt kas see isik, kes teate saatis või lisaks saatjale kõik need isikud, kes selle sama teate said. Teadete koostamise ja saatmise kohta lugege täpsemalt peatükist "Teadete koostamine ja saatmine".

  • Kui nupule Vasta kõigile vajutades on teate saajaid 500 ja rohkem, siis kuvatakse teade: Saajaid ei lisatud, sest neid on liiga palju.
  • Nupud Vasta ja Vasta kõigile puuduvad, kui tegemist on ÕISi poolt automaatselt saadetud teatega.