Saabunud teadete kaustas on lugemata teated rasvases kirjas (vt joonis). Kui teade on loetud, kaob rasvasus ja teate ette ilmub punane ristike, mille abil saate teate kustutada. Saadetud teadete kaustas on punane ristike teate kustutamiseks kõikide teadete ees.