ÕISi kaudu on võimalik saata õppijatele mitmel moel teateid. Üks võimalus selleks on kasutada teadete postkasti.

Kuid teateid saavad saata õppejõud ja vastavate eriõigustega töötajad ka:

Kõik ÕISi kaudu saadetud teated saadetakse õppija teadete postkasti ja õppija kontaktandmetes olevale e-posti aadressidele.

Õppijad ise saavad teateid saata ülikooliga seotud isikutele (nt nendega sama ainet kuulavatele õppijatele, ÕISi koordinaatoritele ja nõustajatele) teadete postkasti kaudu.

Õppijad saavad ÕISi kaudu ka automaatseid teateid.


SEOTUD TEEMAD

Üliõpilaste teavitamine