• Sisu muutmine tähendab originaalide ja asenduste muutmist või nende eemaldamist sisust.
  • Muuta saab ainult loomisel ja sisekasutuses otsuste sisusid. Seega, kui otsus on kinnitatud olekus, tuleb sisu muutmiseks esmalt tühistada selle kinnitus.