• Sisu kustutamine tähendab selles olevate originaalide ja asenduste kustutamist.
  • Kustutada saab ainult loomisel ja sisekasutuses otsuste sisusid. Seega, kui otsus on kinnitatud olekus, tuleb sisu kustutamiseks esmalt tühistada otsuse kinnitus.
  • Sisu kustutamiseks vajutage otsuse vaatamise vormil vastava sisu juures nupule Muuda (vt joonis).

  • Ja seejärel avanenud sisu haldamise vormil nupule Kustuta sisu (vt joonis).