• Kui mingi ruumi valdaja muutub (muutus fikseeritakse AFMis), siis saab ruumi endine omanik selle ruumi andmed ÕISi ruumiregistrist enda valduses olevate ruumide hulgast eemaldada. Eemaldamine on ka eelduseks, et ruumi uus omanik saaks selle ruumi AFMist ÕISi enda üksuse ruumide hulka lisada.
  • Kõik olemasolevad tunnid jäävad vana omanikuga ruumi külge ja uued tunnid hakkavad olema uue omanikuga ruumi küljes.
  • Ruumi eemaldamiseks leidke ruumiregistrist vastava ruumi andmed ning vajutage selle andmete rea lõpus nupule Muuda.
  • Ekraanile ilmub ruumi andmete muutmise vorm.
  • Ruumi eemaldamiseks ruumiregistrist vajutage nupule Eemalda. Ekraanile väljastatakse küsimus: Kas eemaldada koht? (vt joonis).

  • Kui soovite kindlasti ruumi andmeid ruumiregistrist enda üksuse ruumide hulgast eemaldada, siis vajutage nupule Sobib.

Eemaldamise järel ruumid, mis

  • ei ole kunagi ühegi tunniga seotud olnud, kustutatakse.
  • on praegu, minevikus või tulevikus mõne tunniga seotud, suletakse ehk muudetakse mitteaktiivseks.