• Ruumi andmete ülekandmine AFMist ÕISi on ühekordne tegevus. Kui ruumi andmed on AFMist ÕISi juba üks kord kantud, siis uuesti neid lisamiseks ei pakuta. 
 • Kui ruumi omanik muutub, siis tuleb kontrollida, kas ruumi omaniku muutus on AFMis fikseeritud. Siis tuleb ruum ÕISis vana omaniku ruumide hulgas eemaldada ning seejärel on võimalik ruum AFMist ÕISi uue omaniku ruumide hulka lisada.

 

Esmalt kontrollige, ega ruumi pole juba ruumiregistrisse lisatud. Kui te ruumi ei leia, siis vajutage ruumiregistri otsinguvormil nupule Lisa koht AFMst (vt joonis).

Nupp ruumi lisamiseks AFMist ilmub nähtavale alles pärast otsingu sooritamist.

Ekraanil avaneb AFMi kohtade otsinguvorm.

 • Määrake ruumi valdaja üksus. Vaikimisi on määratud üksus, mille töötaja te olete.
 • Kui soovite ruumide nimekirja kitsendada, siis võite sisestada aadressi, majakoodi, korruse või ruumikoodi (ruumi numbri).
 • Otsingu tegemiseks vajutage nupule Otsi.
 • Ekraanil avaneb AFMi ruumide lisamise vorm koos ruumide nimekirjaga (vt joonis). Nimekirjas esitatakse iga ruumi AFM kood, ruumi number, aadress ja valdaja (üksuse) tunnuskood. Ekraanile kuvatakse ainult need AFMi ruumid, mis vastavad otsingutingimustele, ega ole veel tunniplaani mooduli ruumiregistrisse lisatud.
 • Täitke veerus Vali märkeruudud nende ruumide andmete juures, mille andmeid soovite üle kanda (joonisel p 1). Märkeruutude täitmise järel vajutage nupule Kanna valitud ruumid TP registrisse (joonisel p 2).

Ruumi lisamisel AFMst tuuakse kaasa järgmine info:

 • ruumi AFM kood
 • ruumi number
 • aadress
 • valdaja
 • trükikuju
 • mahutavus
 • ruumi funktsioon (info funktsiooni kohta tuuakse üle, kui AFM-is on ruumil sama funktsioon, mis ÕISis rippmenüüs Ruumi funktsioon (auditoorium jne); kui ruumil on AFM-is mingi muu funktsioon, nt hoidla, siis seda infot üle ei tooda)

Vajadusel täiendage ruumi kohta käivaid tunniplaanispetsiifilisi andmeid. Juhised selleks saate peatükist "Ruumiregistris ruumi andmete muutmine".

Kui ÕISis (nt tunni toimumiskoha määramiseks) on vaja kasutada ruumi, mille omanik ei ole TÜ, siis tuleb selle ruumi andmed, renditud ruumi korral ka rendilepingu andmed, edastada sisestamiseks TÜ kinnisvaraosakonna Archibus/FM spetsialistile.