Leidke ruumiregistrist ruum, mille andmeid soovite muuta ja vajutage sobiva ruumi andmete real nupule Muuda (vt joonis).

Ekraanil avaneb ruumiregistri ruumi andmete muutmise vorm (vt joonis).

Ruumi andmed jagunevad üldandmeteks ja tunniplaanispetsiifilisteks lisaandmeteks. Esimesi on võimalik muuta ainult AFMis.

Üldandmed (joonisel p 1), mille muutmine toimub AFMis, on:

  • aadress - maja aadress
  • valdaja - TÜ ruumi puhul võetakse see AFMist ja tähendab üldiselt ülikooli üksust, mille valduses ruum on. Juhul, kui tegemist on TÜle kuuluva ruumi tasandi kohaga (st ruumiga, kus samal ajal ei saa korraga toimuda mitut üritust), on valdajal oluline tähendus.

Tunniplaanispetsiifilised lisaandmed (joonisel p 2), mille muutmine toimub ÕISi ruumiregistris, on järgmised.

  • Kiirkood. Kiirkoodina võib kasutada näiteks ruumi numbrit ja viidet maja aadressile: Nä 202 (Näituse 2 - 202), lo306 (Lossi 36 - 306) vms. Ruumile kiirkoodi sisestamisel kontrollitakse kas selline kiirkood on juba kasutusel. Kui on, kuvatakse teade Selline kiirkood on juba kasutusel.

  • Trükikuju. See on tekst, mida näidatakse tunni- ja eksamiplaanides väljal Koht.
  • Mahutavus. Sellele väljale saab sisestada maksimaalse inimeste arvu, mida see ruum mahutab.
  • Ruumi funktsiooni võimalikud valikud on: staadion, arvutiklass, keemialabor, võimla, laboratoorium, ateljee, seminariruum, kabinet, raamatukogu, auditoorium.
  • Lisainfo. Sellele väljale saab sisestada ruumi iseloomustuse vaba tekstina.

Tehke tunniplaanispetsiifilistes lisaandmetes vajalikud parandused ja vajutage nupule Salvesta.


SEOTUD TEEMAD

Ruumiregistrist ruumi andmete eemaldamine