• Kohtade ehk ruumide andmete haldamine ja nende kasutusest ülevaate saamine toimub ruumiregistris. Kõik ruumid on ruumiregistris mingi TÜ struktuuriüksuse valduses. Ruumi seotus mingi üksusega fikseeritakse ruumihaldussüsteemis ArchibusFMis (AFMis), sealt saavad vastavate eriõigustega töötajad kanda ÕISi ruumiregistrisse oma üksuse valduses olevate ruumide andmeid (AFMi kood, ruumi number, aadress, valdaja). Ruumide üle kandmine AFMist ÕISi on ühekordne tegevus.
  • Oma üksuse valduses olevatesse ruumidesse saab tunniplaani koostaja lisada tunde jm üritusi ilma piiranguteta. Teiste valdajate ruume saab kasutada alles siis, kui ruumi omanik on sellele ruumile teinud vastava üksuse tarvis vajaliku reserveeringu.

Kui ÕISis (nt tunni toimumiskoha määramiseks) on vaja kasutada ruumi, mille omanik ei ole TÜ, siis tuleb selle ruumi andmed, renditud ruumi korral ka rendilepingu andmed, edastada sisestamiseks TÜ kinnisvaraosakonna Archibus/FM spetsialistile.Seejärel on võimalik ruumi andmed Archibus/MFist ÕISi üle kanda.


Ruumiregistri haldamine hõlmab järgmisi teemasid.