Ruumi kasutusplaan kalendris sisaldab ka reserveeringute andmeid. Kui reserveeringu põhjal on loodud tund, kuvatakse plaani mõlema andmed.

  • Otsige üles ruum(id), mille kasutust soovite kalendris vaadata.
  • Määrake periood (õppeaasta, semester ja nädalad), mille kohta te ruumi kasutust kalendris näha soovite.
  • Vajutage nupule Näita kalendris (vt joonis).

  • Avaneb risttabel (vt joonis), millesse kuvataks kõik valitud ruumis (ruumides) valitud perioodil toimuvad tunnid (joonisel p 1) ja reserveeringud (joonisel p 2). Nädalate vahel navigeerimiseks kasutage rippmenüüd ning järgmisele või eelmisele nädalale või semestrile liikumiseks noolte kujulisi linke (joonisel p 3).

  • Kui liigute kursoriga tunni kirjele, avaneb märkeruut, millel näete tunni kohta täiendavat infot: kellaaeg, aadress, õppejõud, märkused, rühmade tähised. Reserveeringu korral ka reserveeringu tekitaja ja rentniku üksuse tähist.