Reserveeringu andmeid saab muuta ainult ruumi valdaja üksuse töötaja.

  • Esmalt otsige reserveering üles kas ruumi kasutaja või ruumi omaniku järgi.
  • Muutmiseks vajutage väljavalitud reserveeringu andmete real veerus Tegevused lingile Muuda (vt joonis).

  • Ekraanile ilmub reserveeringu muutmise vorm. Tehke reserveeringu muutmise vormil vajalikud parandused ja vajutage nupule Salvesta.