Oma üksuse valduses olevatesse ruumidesse saab tunniplaani koostaja lisada tunde jm üritusi ilma piiranguteta. Teiste valdajate ruume saab kasutada alles siis, kui ruumi omanik on sellele ruumile teinud soovija üksuse tarvis lisanud reserveeringu. Reserveeringu tegemiseks tuleb võtta telefoni või e-posti teel ühendust ruumi valdajaga ja lasta lisada ÕISi vajalik reserveering. Erandina saavad valdkondade tundide ja tunniplaanidega tegelevad töötajad ise lisada tunde ilma reserveeringuta kinnisvaraosakonna ruumidesse Ülikooli 18-128 (ruumi kiirkood ph 128) ja Ülikooli 18 - 232 (ruumi kiirkood ph 232).

Käesolevas peatükis antakse juhised selleks, kuidas lisada uus reserveering päris algusest. Kuid reserveeringuid saate lisada ka juba mõnd olemasolevat reserveeringut kopeerides.

  • Uue reserveeringu lisamiseks vajutage tunniplaani mooduli esilehel nupule Lisa tund ning määrake avanenud tunni lisamise vormil Tunni liik rippmenüüst reserveering.
  • Ekraanile ilmub reserveeringu lisamise vorm (vt joonis).

Kui valitud ruumi on samaks ajaks vormistatud tunde, kuvatakse selle kohta hoiatus (vt joonis). Hoiatuses näidatakse, millist liiki tund ning millise toimumisajaga on sellesse ruumi planeeritud.

  • Sisestusvälja Märkused on võimalik reserveeringu tegijal (ruumi valdaja üksuse töötajal) sisestada märkusi.
  • Määrake üksuste rippmenüüdest tunni omanik ehk üksus (rentnik), mille tarvis te reserveeringu teete.
  • Reserveeringu andmete salvestamiseks vajutage nupule Salvesta.