Reserveeringu andmeid saab kustutada ainult ruumi valdava üksuse töötaja.

  • Esmalt otsige reserveering üles kas ruumi kasutaja või ruumi omaniku järgi.
  • Reserveeringu kustutamiseks vajutage väljavalitud reserveeringu andmete real veerus Tegevused lingile Kustuta (vt joonis). Süsteem ei küsi kinnitust selle kohta, kas soovite reserveeringu kustutada.