Uue reserveeringu saate lisada olemasoleva reserveeringu andmeid kopeerides. Andmete kopeerimist on otstarbekas kasutada juhul, kui uue reserveeringu andmed erinevad vähesel määral mõne olemasoleva reserveeringu andmetest.

  • Esmalt otsige reserveering üles kas ruumi kasutaja või ruumi omaniku järgi.
  • Kopeerimiseks vajutage selle reserveeringu andmete real veerus Tegevused lingile Kopeeri (vt joonis).

  • Ekraanil avaneb reserveeringu lisamise vorm.
  • Sisestage uue reserveeringu andmed vastavalt peatükis "Reserveeringu lisamine" olevatele juhistele.