Kui ainekava on registreerimiseks avatud, on selle registreerimise info ainekava vaatamise vormil väljal Ainele registreerimise info (vt joonis) ka näha. Vastavate eriõigustega kasutajad saavad seda otse ainekavast ka muutma minna, selleks on nupp Muuda registreerimise andmeid.

Pärast nupule vajutamist avaneb aine registreerimise info muutmise vorm (vt joonis). Juhiseid registreerimistingimuste muutmiseks saate peatükist "Ainete registreerimistingimuste haldamine".