Siin peatükis on juttu uue toimumis lisamisest. Kui programmil on olemas mõni varasem toimumine, siis on võimalik selle andmete põhjal luua uus toimumine ehk selle andmeid kopeerida.

 • Programmile uue toimumise lisamiseks vajutage programmi üldandmetes nupule Lisa toimumine (vt joonis).

 • Avaneb toimumise lisamise vorm. Selle väljade täitmisest lugege vajadusel täpsemalt peatükist "Toimumise väljade tutvustus ja täitmine". Kõik tärniga märgitud väljad peavad olema täidetud hiljemalt kinnitamise hetkeks.


Selleks, et vältida moondunud sümboleid dokumentide väljatrükkidel, kontrollitakse salvestamisel tekstiväljadele sisestatud andmeid:

 • levinumad sümbolid (täpploend, mõttekriips, jutumärgid, ülakoma) asendatakse salvestamisel sobiva sümboliga, nt Wordist kopeeritud jutumärgid „  “ salvestatakse kujul " "
 • kreeka tähestikku lubatakse sisestada, sest seda kasutatakse nt lõputöö pealkirjades. Väljatrükil on need vaja asendada kasutades RTF formaati.
 • kirillitsa sümbolite sisestamisel kuvatakse veateade, sellisel juhul kasutage transkribeerimist ( tähetabelit nr 1)
 • veateade kuvatakse, kui sisestakse sümbol, mida ei ole kooditabelis, nt läti tähestikust ā, sellisel juhul asendage täht ladina tähestiku tähega (vt eesti-ladina tähtede lisaloetelu lisas 1 veerg 5. "Asendustäht")

Tekstiväljad, millele on lisatud sobimatu sümboli kontroll.

 • Erinevused on teemadest koosneva ja ainetest koosneva programmi toimumistega (nende kahe programmi liigi erinevustest lugege vajadusel peatükist "Täiendusõppeprogrammi liik"). Ainetest koosneva programmi puhul ei pakuta täitmiseks välju
  • Õppejõud - õppejõud lisatakse toimumise sisu kirjeldusse kuuluvate ainete ainekavadesse.
  • Õpiväljundite saavutamise hindamise viis - hindamise viis on kirjas iga programmi sisusse kuuluva aine ainekavas.
 • Kui soovite toimumise andmete sisestamist katkestada, vajutage vormi alaservas nupule Katkesta.
 • Toimumise salvestamiseks vajutage vormi alaservas nupule Salvesta.
 • Salvestamise järel märgitakse toimumise olekuks Loomisel. Toimumine on nähtav ainult tema sisestajale ja vastavate eriõigustega kasutajatele. Pärast salvestamist kuvatakse ekraanile toimumise vaatamise vorm, millel on nupud edasiseks toimumisega toimetamiseks (vt joonis).