Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Praktika on õpiväljundite saavutamiseks korraldatav sihipärane tegevus, mis on suunatud õpitud teadmiste ja oskuste rakendamisele töökeskkonnas juhendaja juhendamisel. Praktika märkimiseks ÕISis on kasutusele võetud aine liik Praktika. Ainele, mille liigiks on määratud praktika, ei pea üliõpilased andma tavapärast õpetamise ja õppeainete tagasisidet

 

Praktika aine lisamiseks määrake uue aine lisamisel aine liigiks Praktika (vt joonis).