Kõik VÕTA otsused tuleb pärast andmete sisestamist kinnitada. Enne otsuse kinnitamist peab esmalt olema viidud loomisel olekus otsus sisekasutusse.

Otsuse kinnitamiseks vajutage sisekasutuses oleval otsusel nupule Kinnita (vt joonis).

Kinnitatud otsusel enam muudatusi teha ei saa. Kui kinnitatud otsusel on vaja teha muudatusi, tuleb otsus viia tagasi sisekasutusse ehk kinnitus tühistada.

Kui otsuse sisus on vähemalt üks originaal liigiga Kogemusest õpitu arvestamine või Täiendusõppe arvestamine, siis kuvatakse õppetulemustesse asendusaine ja kui asendust ei ole märgitud, siis ei ole õppetulemustesse selle VÕTAga tulemusel midagi kuvada. Sellise olukorra vältimiseks ei ole võimalik VÕTA otsust kinnitada, kui asendus on määramata. Ka otsustele, millel on originaali liik Õppeaine arvestamine on asenduse lisamine oluline õppekava täitmise mahu leidmisel. Kui VÕTA otsusele ei ole asendust lisatud, siis näidatakse otsuse kinnitamisel punast hoiatust (vt joonist) ja kinnitamine ei ole võimalik.

Kui originaali liik on Õppeaine arvestamine, siis näidatakse lõpetamisel väljastatavale akadeemilisele õiendile originaalsoorituse andmeid, sh asutust, milles originaal on sooritatud VÕTA otsusele sisestatud andmete põhjal. Kui asutust ei ole sisestatud, ei ole akadeemilisele õiendile võimalik selle andmeid näidata. Sellise olukorra vältimiseks ei ole võimalik VÕTA otsust kinnitada, kui asutus on määramata.