VÕTA liikide täiendusõppe arvestamine (mujal sooritatud) ja kogemusest õpitu arvestamine korral ei täideta sisus välja TÜ maht (vt joonis).

Originaalide mahtude summa kuvatakse ainult siis, kui sisu koosneb vähemalt ühest VÕTA liigist õppeaine arvestamine (TÜ aine või mujal sooritatud) (vt joonis) või suuremahuline õppeainete ülekanne. Ehk rida Summa (vt joonis) näitab ainult õppeainete TÜ mahtude summat.

Kui originaalide TÜ maht ja asenduste maht ei võrdu, siis kuvatakse teade Asenduste summa ei võrdu originaalide summaga! (vt joonis). Teade kuvatakse vaid siis, kui sisu koosneb ainult ühest või mitmest VÕTA liigist õppeaine arvestamine või suuremahuline õppeainete ülekanne.

Kui sisus on VÕTA liigiga täiendusõppe arvestamine (mujal sooritatud) ja/või kogemusest õpitu arvestamine, siis originaalide ja asenduste mahtude võrdlemist ei saa teha ja teadet ei kuvata (vt joonis).