Nupp (vt joonis) on vahend teatud tegevuse käivitamiseks.

Nupule on tavaliselt kirjutatud tekst, mis iseloomustab käivitatavat tegevust. Näiteks nupule Otsi vajutades on võimalik käivitada otsing.

Nupu nimetus ei pruugi aga alati anda selgelt märku, milleks see mõeldud on. Sellisel juhul avaneb kursoriga nupule liikudes selgitav tekst (vt joonis), n-ö vihje, milleks nupp mõeldud on.

Näiteks järgmisel joonisel on kujutatud olukorda, mil kursori viimise järel nupule Tühista kinnitus ilmub vihje Vii ainekava sisekasutuses olekusse. See tähendab, et nupule vajutamise järel on võimalik viia kinnitatud ainekava sisekasutusse.

Vastava tegevuse käivitamiseks liikuge kursoriga nupule ja vajutage sellele.