• VÕTA otsus võib koosneda positiivsest sisust või positiivsest ja negatiivsest sisust või negatiivsest sisust.
 • Kui negatiivne sisu koosneb mitmest samast VÕTA liigist või kombineeritud arvestamisest, siis tuleb see ühe sisuna sisestada.

Negatiivse sisu lisamine

 • Negatiivse sisu lisamiseks vajutage otsuse põhiandmete vaatamise vormil nupule Lisa negatiivne sisu (vt joonis).

 • Avaneb negatiivse sisu lisamise vorm (vt joonis).

 • Negatiivse sisu korral tuleb sisestada VÕTA liik (õppeaine, kogemusest õpitu või täiendusõppe arvestamine), riik ja asenduse maht (vt joonis).

 • Kui negatiivne sisu koosneb mitmest samast VÕTA liigist või kombineeritud arvestamisest (st mitmest erinevast VÕTA liigist), siis vajutage iga täiendava VÕTA liigi lisamiseks nupule Lisa (vt joonis) ning täitke selle andmed.

 • Kui VÕTA liigi (liikide) andmed lisatud, vajutage nupule Salvesta.
 • Seejärel on VÕTA otsusel näha negatiivne sisu (vt joonis).

 • Järgmise negatiivse sisu lisamiseks vajutage nupule Lisa negatiivne sisu.

Negatiivse sisu muutmine ja kustutamine

 • Negatiivse sisu muutmiseks vajutage otsusel negatiivse sisu järel lingile Muuda (vt joonis). 

 • Tehke vajalikud parandused ja vajutage nupule Salvesta.
 • Negatiivse sisu kustutamiseks vajutage otsusel negatiivse sisu järel lingile Muuda ja seejärel nupule Kustuta (vt joonis).