Aasta õppekavas fikseerivad vastavate eriõigustega töötajad moodulite valikuliigid ning vastavalt nendele pakutakse õppija õppekava valiku vormil mooduleid registreerimiseks.

Moodulite valikuliigid on järgmised.
  • Liigiga Kohustuslik moodulid on selle õppekava järgi õppijatel kohustuslik läbida.
  • Liigiga Kohustuslik/valikuline moodulite puhul saab valida etteantud kohustuslik/valikuline tüüpi moodulite hulgast. Nt suunamoodul (48 EAP) sisaldab endas nelja alammoodulit, mis kõik on mahuga 24 EAPd. Kui ühe alammooduli liik on kohustuslik ja ülejäänud kolme liik kohustuslik/valikuline, siis on õppijal kohustus läbida moodul liigiga kohustuslik, kolme kohustuslik/valikulise liigiga mooduli seast saab valida ühe sobiva.
  • Liigiga Valitav moodulite puhul saab valida etteantud valitav tüüpi moodulite hulgast sobivad või asendada need mõne teise mooduliga. Asenduseks saab valida õppija aasta õppekavast mooduleid, mis on liigiga valitav või valitav ainult selle õppekava üliõpilastele. Mõnest teisest õppekavast saab valida mooduleid, mis on liigiga valitav või valitav ainult teise õppekava üliõpilastele.
  • Liigiga Valitav ainult selle õppekava üliõpilastele mooduleid saavad valida ainult selle õppekava õppijad.
  • Liigiga Valitav ainult teiste õppekava üliõpilastele mooduleid saavad valida ainult teiste õppekavade järgi õppijad.