Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Väljundisse kuvatakse vastuvõtuavaldused, millel on lõpetatud keskhariduse andmetes täidetud raadionupp kuldmedaliga, hõbemedaliga või parim lõpetaja (medalita) ees.

 

Väljundi koostamise alustamisest lugege juhendist "Vastuvõtu üldised väljundid".

  • Väljundi koostamiseks määrake Valige väljund rippmenüüst Medalistid (joonisel p 1).
  • Määrake Aasta rippmenüüst vastuvõtuaasta (joonisel p 2). Vaikimisi on valitud praegune vastuvõtuaasta.

  • Vajutage nupule Väljund.

Väljatrükk on xls formaadis. Fail tuleb kasutajal ise vormindada (nt veergude laius, et näeks teksti korrektselt). Filtreerige, järjestage andmed, kustutage üleliigsed veerud failis vastavalt vajadusele.

Väljatrükile kuvatakse järgmised andmed:

  • Avalduse reg nr
  • Kandidaadi eesnimi
  • Kandidaadi perekonnanimi
  • Avalduse olek
  • Õppekava
  • Medal - kuldmedaliga, hõbemedaliga või parim lõpetaja (medalita)

Tulemused on reastatud tähestikuliselt üliõpilaskandidaadi perekonnanime järgi.