Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Matriklinumber on õppija unikaalne tunnus, mille õppija saab koos esimese õppekoha tekkimisega automaatselt. Matriklinumber koosneb kahekohalisest aasta tähisest ja kuni viiekohalisest järjekorranumbrist.Matriklinumbrit näidatakse õppija üld- ja õppekoha andmete vaatamise vormil (vt joonis).