Matriklinumber on õppija unikaalne tunnus, mille õppija saab koos esimese õppekoha tekkimisega automaatselt. Matriklinumber koosneb kahekohalisest aasta tähisest ja kuni viiekohalisest järjekorranumbrist.Matriklinumbrit näidatakse õppija üld- ja õppekoha andmete vaatamise vormil (vt joonis).