ÕISi kaudu on võimalik saata õppijatele nende õppekoha andmete alusel kirju.

 • Rakendust kasutades on võimalik ÕISi kaudu saata teade TÜ õppijatele.
 • Saadetav teade läheb välja saatja ülikooli e-posti aadressilt, kirja saaja näeb kirja saatja aadressi väljal saatja ülikooli e-posti aadressi.
 • Saadetud teade saadetakse ka kirja saatjale endale (nii ei unune, milline info laiali saadeti).
 • Teade saadetakse valitud õppijate kõikidele kontaktandmetes olevatele e-posti aadressidele ja teadete postkasti. Kontaktandmetesse lisatud alternatiivsete e-posti aadresside (@hot.ee, @gmail.com jms) korral on sageli probleemiks kriitilise mahu ületanud või praeguseks mitteeksisteerivad e-posti aadressid. Nende korral tuleb saatja ülikooli e-posti aadressile kiri tagasi.
 • Teate saatja saab teate oma e-postile ja näeb seda ka oma teadete postkastis saadetud teadete kasutas. Teadete postkastis on võimalik näha ka nimekirja nendest, kes kirja said. Nimekirja näete ainult siis, kui kirja saajaid on vähem kui 500. Saajate vaatamiseks avage teade ja vajutage selle päises nupule Näita saajaid.

Teate saaja näeb teiste teate saajate nimesid Vasta kõigile nupule vajutades, vt juhendit "Teadetele vastamine".

Sisukord

Teate saatmise alustamine

 • Avaneb teate koostamise vorm (vt joonis)
 • Sisestage teate Pealkiri ja Sisu.

 • Saajate lisamiseks avage vaheleht Saajad (joonisel p 1) selle nimetusele vajutades.
 • Vajutage avaneval lehel nupule Lisa saajaid (joonisel p 2).

Teate saajate komplektide määramine

 • Tunnused, mille alusel saate õppijaid teate saajaks valida:
  • Valdkond
  • Õppeaste
  • Õppekava
  • Õppekava versioon - võimalik saata kiri valitud õppeakava teatud õppekava versioonil õppijatele
  • Õppekoha liik
  • Õppevorm
  • Koormus
  • Sisseastumisaasta - õppeaasta alguses on võimalik teade saata näiteks ainult neile 1. aasta üliõpilastele, kes on värskelt sisse astunud, sellisel juhul ei saa teadet need varem sisseastunud 1. aasta üliõpilased, kes pole veel viidud üle 2. aastale.
  • Finantseerimise liik
  • Põhiolek
  • Kõrvalolek - akadeemilisel puhkusel, välismaal õppimas jt
  • Sugu - mees või naine
 • Valikute tegemisel tuleb meeles pidada, et iga määratud valikuga kitseneb teate saajate ring. Näiteks valides Valdkond rippmenüü väärtuseks humanitaarteaduste ja kunstide valdkond ja Õppeaste rippmenüü väärtuseks magistriõpe, on teate saajateks kõik humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna magistriõppes õppijad. Lisades Õppekoha liik rippmenüüs väärtuse välisüliõpilane, on teate saajateks kõik humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna magistriõppes õppivad välisüliõpilased.
 • Kui soovite koostatud komplekti lisada kirja saajateks, vajutage nupule Lisa saajad (joonisel p 1). Komplekt lisandub taustal kuvatavale Teate koostamise vormile (joonisel p 2).

 • Soovi korral saate lisada veel kirja saajate komplekte. Selleks määrake rippmenüüdes sobivad väärtused ja vajutage nupule Lisa saajad.
 • Kui olete kõik soovitud komplektid lisanud, vajutage nupule Sulge.

Salvestatud komplektide kontrollimine, muutmine ja eemaldamine

Kontrollige tähelepanelikult Saajate vormile lisatud komplekte.

 • Iga komplekti kohta näidatakse teate saajate arvu (joonisel p 1). Lisaks näidatakse teile ka teate saajate koguarvu (joonisel p 2).
 • Isik, kes kuulub mitmesse komplekti, kajastub koguarvus ühekordselt.
 • Kui teate saajaid on vähem kui 500, on võimalik nende nimesid vaadata nupule Näita ja vali saajad (joonisel p 3) vajutades.

Kui soovite õppijaid kirja saajate hulgast välja jätta, vajutage nende nimedele. Kiri saadetakse isikutele, kelle nimi on rasvases kirjas. Alloleval joonisel kujutatud teade saadetakse Tuuli Tudengile ja ei saadeta Triinu Tudengile. Vastavalt tehtud valikutele muutub ka saajate arv real Kokku.

Näiteks, kui teil on vaja saata teade Matemaatika (2472) õppekava 2. aasta üliõpilastest ainult teatud isikutele, siis saate esmalt valida Matemaatika (2472) õppekava 2. aasta üliõpilased teate saajateks ja siis nupu Näita ja vali saajad abil eemaldada nimekirjast üleliigsed vajutades nende nimedele, saajate nimed on rasvases kirjas. Kui soovite teate saata vaid mõnele üksikule õppijale, siis on lihtsam leida need isikud nime järgi otsides.

Kui kirja saajate komplekt koosneb kõigist TÜs õppijatest, on teate saajate väljal märge KÕIK ÕPPIJAD (joonisel p 1).

Kui kirja saajaks on valitud muu hulgas kõik mingi valdkonna õppijad, on kirja saajate väljal selle valdkonna nimetus ning märge KÕIK ÕPPIJAD (joonisel p 2).

Teate saajate vormilt saate ebasobivad komplektid eemaldada. Selleks vajutage komplekti nimetuse lõpus X märgile (vt voonis).

Teate saatmine

 • Teate saatmiseks vajutage nupule Saada.
 • Teate saatmise järel näidatakse mitmele isikule kiri saadeti.

Teate taastamine

 • Teate pealkiri ja sisu salvestatakse iga kord 10 sekundit pärast viimast nupuvajutust teksti sisestamise väljal. Salvestatud mustand kustutatakse pärast teate edukat saatmist. Kui mingil põhjusel teate saatmine katkestatakse, on võimalik uue teate koostamisel varem sisestatud tekst taastada.
 • Vajutage Teadete postkastist lahkumata nupule Koosta teade (joonisel p 1) ja valige Õppijatele (joonisel p 2).

 • Teksti taastamiseks vajutage teate koostamise vormil nupule Taasta eelnev tekst (vt joonis).
 • Nuppu Taasta eelnev tekst ei näidata, kui Sisu väli oli enne katkestamist tühi.

Samaliigilise teate koostamisel säilivad ka saajate vormil tehtud valikud.

Näiteks, kui masspostituse koostamisel sisestasite sisu ja valisite saajad ning vajutasite nupule Katkesta, on Õppijatele uue teate koostamisel võimalik varem sisestatud tekst taastada ja enne katkestamist koostatud saajate komplektid on juba lisatud. Kui aga alustate katkestamise järel teate koostamist ÕISi koordinaatoritele ja nõustajatele, on võimalik taastada teate sisu, kuid saajaid lisatud ei ole.