Mingil kindlal aadressil asuva maja vabade ruumide otsimiseks vajutage tunniplaani moodul esilehel nupule Maja vabad ruumid.

 • Avaneb leht Maja vabade ruumide otsing (vt joonis).
 • Sobiva koha otsimiseks vajutage real Maja nupule Otsi.

 • Avaneb koha otsimise vorm.
 • Sisestage reale Aadress (joonisel p 1) maja aadress ja vajutage nupule Otsi.
 • Leitud ruumi vormile Maja vabade ruumide otsing lisamiseks vajutage sobiva ruumi andmete real nupule Vali (joonisel p 2).

 • Valitud ruum ilmub vabade ruumide otsingu vormile.
 • Sisestage täiendavad otsingutingimused: Aeg (nädalapäev või valik tööpäevad ning kellaajavahemik), Nädal (akadeemilise kalendri õppenädal) ja Aasta.
 • Otsingut saate piirata ruumi funktsiooni määramisega.
 • Kui soovite, et otsingu tulemusel näidataks osaliselt sisestatud toimumisaega jäävaid tunde, täitke märkeruut Näita ka osaliselt vabu.
 • Otsingu tegemiseks vajutage nuppude real nupule Otsi.
 • Kuvatakse otsingutingimustele vastavate ruumide nimekiri (vt joonis). Ruumides toimuvate tundide andmete vaatamiseks vajutage ruumi andmete real veerus Sisu nupule Vaata.