Prodekaani või struktuuriüksuse juhi korraldus

Struktuuriüksuse töötaja teeb järgmised toimingud:
 1. loob korralduse (olek Korraldus loomisel)
 2. väljastab korralduse (nupp Väljasta korraldus)
 3. saadab korralduse DHISi (nupp Saada DHISi, olek Korraldus väljastatud), korraldus saadetakse DHISi, DHISist saadetakse ÕISi korralduse number ja ÕISi dokumendi vaatesse tekib viit esildise kandele DHISis

Õppeprodekaan teeb järgmised toimingud:

 1. kinnitab korralduse DHISis (olek Korraldus registreeritud)


Prorektori korraldus

Õppeosakonna töötaja teeb järgmised toimingud:
 1. loob korralduse (olek Korraldus loomisel)
 2. väljastab korralduse (olek Korraldus väljastatud)
 3. saadab korralduse DHISi (nupp Saada DHISi, olek Korraldus väljastatud), korraldus saadetakse DHISi, DHISist saadetakse ÕISi korralduse number ja ÕISi dokumendi vaatesse tekib viit esildise kandele DHISis

Õppeprorektor teeb järgmised toimingud:

 1. kinnitab korralduse DHISis (olek Korraldus registreeritud)


Prorektori korraldus prodekaani/dekaani esildisega

Valdkonna töötaja teeb järgmised toimingud:
 1. loob ÕISis esildise (olek Esildis loomisel)
 2. väljastab esildise (nupp Väljasta esildis), määrab DHISi teavituse saaja
 3. saadab esildise DHISi (nupp Saada DHISi, olek Esildis väljastatud), esildis saadetakse DHISi ja registreeritakse sarja 2-23.17 Õppetööga seonduv kiri, DHISist saadetakse ÕISi esildise number ja ÕISi dokumendi vaatesse tekib viit esildise kandele DHISis

Õppeprodekaan teeb järgmised toimingud:

 1. kinnitab DHISis esildise (olek Esildis registreeritud)

Õppeosakonna töötaja teeb järgmised toimingud:

 1. loob esildise põhjal korralduse (olek Korraldus loomisel)
 2. väljastab korralduse (nupp Väljasta korraldus), määrab DHISi teavituse saaja
 3. saadab korralduse DHISi (nupp Saada DHISi, olek Korraldus väljastatud), korraldus saadetakse DHISi, DHISist saadetakse ÕISi korralduse number ja ÕISi dokumendi vaatesse tekib viit esildise kandele DHISis

Õppeprorektor teeb järgmised toimingud:

 1. kinnitab korralduse DHISis (olek Korraldus registreeritud)