Koolitused leiate ÕISi pealehelt vajutades lingil Koolitused ja infoseminarid üliõpilastele. Avaneb vorm (vt. joonis), millel näete tulevikus toimuvaid ja juba toimunud koolitusi. Koolituse sisu vaatamiseks vajutaga veerus Koolitus koolituse nimetuse lingile.

Koolituse leidmiseks sisestage otsitav sõna otsingukasti ja/või täitke raadionupp (joonisel p 1). Võimalik on otsida tulevikus toimuvate, kuni 1 nädala vanuste, kuni 1 kuu vanuste, kuni 6 kuu vanuste, kuni 1 aasta vanuste ja kõigi koolituste seast.

Lisaks on võimalik kitsendada otsingut ainult õppematerjalidega koolitustega täites märkeruudu Näita kõiki õppematerjalidega koolitusi real (joonisel p 2).

Ingliskeelsete koolituste leidmiseks täitke märkeruut real Näita ainult ingliskeelseid koolitusi real (joonis p 3).

Uue koolituse lisamisest loe koolituste lisamine.