Kõigil Tartu Ülikooli töötajatel on võimalik esitada ettepanekuid sisekoolituste kohta.

  • Koolitusettepaneku esitamiseks vajutage Sisekoolituste lehel nupule Koolitusettepanekud (vt joonis).

  • Avanevas aknas on võimalik oma koolituseteetpanekud e-kirjana edastada.