Koolitusele registreerunud saavad pärast koolituse lõppu anda tagasisidet koolituse kohta.

  • Tagasiside andmiseks otsige koolitus üles.
  • Vajutage koolituse nimetuse real lingile Annan tagasisidet (vt joonis).

või

  • Vajutage koolituse info lehel nupule Anna tagasisidet (vt joonis).

  • Avaneb koolitusele tagasiside andmise vorm (vt joonis).

  • Valikvastustega küsimused on kohustuslikud.
  • Täitke väljad ja vajutage nupule Salvesta.
  • Tulemuste kokkuvõtet näevad koolituse korraldaja ja läbiviija.
  • Tekstiväljale Millisel koolitusel/seminaril soovite osaleda edaspidi? sisestatud vastuse lõppu näidatakse vastaja e-posti aadressi.