Koolituse muutmise õigused on koolituse sisestanud isikul ja eriõigustega töötajatel.

Sisekoolituse andmeid saavad muuta ka koolituse andmetesse lisatud Läbiviija ja Korraldaja.

 

Koolituse andmete muutmiseks vajutage koolituse info vaatamise vormil nupule Muuda andmeid (vt joonis).

Avaneb Koolituse info muutmise vorm (vt joonis).