Koolituse kustutamise õigus on koolituse sisestanud isikul ja eriõigustega töötajatel.

Sisekoolitusi saavad kustutada ka koolituse andmetesse lisatud Läbiviija ja Korraldaja.

 

Koolituse kustutamiseks:

  • Avanevas hüpikaknas küsitakse Kas soovite toimumise kustutada? (vt joonis).

  • Koolituse kustutamiseks vajutage OK.