• Aine üldandmetesse on võimalik lisada kohustuslikud eelduseained, mille sooritamist kontrollitakse automaatselt, kui õppija ainele registreerub. Registreerumisel kontrollitakse, kas isik on kohustuslikus eeldusaines saanud positiivse tulemuse, üle kandnud selle VÕTAga või sellele kohustuslikule eeldusainele registreerunud.
  • Kohustuslikuks eeldusaineks on võimalik valida vaid kinnitatud olekus aineid.
  • Kohustuslike eeldusainete lisamiseks vajutage aine üldandmete lisamise või muutmise vormil nupule Lisa eeldusaine (vt joonis).

  • Ekraanil avaneb õppeaine valiku vorm. Otsige üles vajalik aine.
  • Leidke ekraanile kuvatud nimekirjast sobiv aine ja vajutage selle ainekoodi või nimetuse lingile. Aine lisatakse kohustuslikuks eeldusaineks. Järgmise eeldusaine lisamiseks korrake toimingut.
  • Kui kohustuslikul eeldusainel mõni alternatiivne aine, siis lisage ka selle andmed. Selleks vajutage aine järel nupule Lisa alternatiiv (vt joonis) ning leidke avanenud aine otsinguvormi kaudu sobiv aine. Leitud aine valimiseks vajutage selle ainekoodi või nimetuse lingile. Alternatiivne aine kuvatakse sõna või järele.


SEOTUD TEEMAD

Kohustuslike eeldusainete info aine üldandmetes