Koht ehk ruum tähistab asukohta, mis on fikseeritud ÕISi ruumiregistris ja kus võivad toimuda tunnid (loengud, eksamid jms).