• Toimumise koha määramiseks on otsingute ja tundide lisamine või muutmise vormidel rida Toimumise koht (vt joonis).

Toimumise koha otsinguks toimige järgmisel viisil:

  • Kui teate ruumi kiirkoodi, siis sisestage see ja vajutage nupul Otsi. Kui te kiirkoodi ei tea, jätke see sisestamata ja vajutage nupule Otsi. Avaneb koha otsimise vorm (vt joonis). Sama vorm avaneb ka siis, kui sisestatud kiirkood on vale. Koha otsingu vormil saate sobiva ruumi välja otsida ja valida selle tundide, reserveeringute või ruumi kasutusplaani otsingu vormile.

  • Määrake koha otsingutingimused. Mingi kindla üksuse kohtade nimekirja kuvamiseks määrake koha valdaja ehk üksus, mille kohti soovite leida. Vaikimisi on määratud üksus, mille töötaja te olete. Kui te üksust ei tea, valige Valdkond rippmenüüst valik Määramata ja määrake mõni järgmistest otsingutingimustest: aadress, kiirkood, trükikuju, ruumi mahutavus (väli Min. mahutavus), maja kood, korrus, ruumi number, koha tüüp (TÜ koht või mitte-TÜ koht) või ruumi funktsioon (auditoorium, staadion, arvutiklass, keemialabor jne).
  • Otsingu tegemiseks vajutage nupule Otsi.
  • Kuvatakse otsingutingimustele vastavad kohad. Sobiva valimiseks tundide, reserveeringute või ruumi kasutusplaani otsingu vormile vajutage nupule Vali (vt joonis).

  • Valitud koht ilmub tundide otsingu (vt joonis) ja tundide lisamise või muutmise vormidele.

  • Uue koha otsimiseks vajutage nupule Muuda.
  • Koha eemaldamiseks otsingutingimusena vajutage nupule Eemalda.