Alates novembrist 2021 on õppejõul võimalik õppetulemusi sisesada ka ÕIS2 keskkonnas. Kui õppeaine versiooni õppetulemuste sisestamist on alustatud ÕIS2 keskkonnas, on õppetulemusi võimalik sisestada, muuta, tühistada ja kinnitada ainult ÕIS2 keskkonnas.

  • Õppetulemusi saavad sisestada, muuta ja tühistada õppeaine versiooni õppejõud.
  • Protokolli saab kinnitada vastutav õppejõud.

Eriõigustega kasutajal, kellel on ÕIS1 keskkonnas õppetulemuste haldamise eriõigused (nt õppekorralduse spetsialist), on võimalik ÕIS1 keskkonnas protokolli vaadata, kuid puudub võimalus õppetulemusi muuta, lisada, tühistada, kinntada ning protokolli väljatrükki koostada.

Uue eksamiprotokolli lisamise lehe ja protokolli vaatamise lehe päisesse ning õppeaine versiooni vaatamise lehele nupu Tekita protokoll asemele kuvatakse teade Hinnete sisestamist on alustatud ÕIS2-s. Aine õppejõud saab jätkata ÕIS2-s.

Kinnitatud protokolli üldandmeid ei ole võimalik muuta. Erandjuhul saate muuta ainult protokollis olevaid tulemusi, tulemuse kuupäeva ja hinde andjat. Selleks tuleb protokoll viia tagasi sisekasutusse. Kui on vaja muuta üksikut hinnet või seda tühistada, siis selleks saate juhised järgmisest peatükist "Eksamiprotokollis üksiku hinde muutmine ja tühistamine".

  • Kinnitatud protokolli viimiseks sisekasutusse vajutage protokolli vaatamise vormil nupule Sisekasutusse (vt joonis).

  • Avaneb selgituse lisamise vorm (vt joonis). Sisestage selle protokolli kinnituse tühistamise põhjus ja vajutage nupule Salvesta.

  • Pärast seda tekib protokolli alaserva nupp Muuda, millele vajutamise järel avaneb protokolli muutmise vorm. Tehke vajalikud muudatuse. Pärast seda tuleb protokoll uuesti kinnitada.
  • Protokolli päises real Selgitus näidatakse protokolli kinnituse tühistajat, sisestatud selgitust ja kinnituse tühistamise kuupäeva (vt joonis).