Väljundiga Juhendamised on võimalik saada väljavõte ÕISi sisestatud üliõpilaste ja eksternide juhendamistest nii õppijate (üliõpilased, eksternid) kui ka juhendajate kaupa.

 • Väljundi koostamiseks vajutage ÕISi pealehel lingile Üliõpilasolekud ja avanenud mooduli esilehel nupule Väljundid.
 • Täitke avanenud vormi vasakus servas raadionupp Juhendamised ees ja määrake väljundi koostamistingimused.
 • Määrake Otsi rippmenüüst (vt joonis), mille järgi te väljundit teha soovite, kas:

Juhendaja järgi

 • Sisestage Ajavahemik väljadele sobiv periood. Väljundisse kuvatakse juhendamised, millel kasvõi üks juhendajaks olemise päev langeb sisestatud ajavahemikku. (Juhul, kui juhendamise lõppkuupäev on määramata, siis peab juhendamise alguskuupäev langema sisestatud ajavahemikku).
 • Määrake üksus, mille õppejõudude kohta te väljundit soovite (vt joonis). Väljundisse kuvatakse töölepinguga assistendid, lektorid, dotsendid, teadurid, professorid, töövõtulepinguga töötajad, õppeülesande täitjad, külalisõppejõud ja emeriidid, kelle töösuhe selle üksusega, mille kohta väljundi koostate, on olnud väljundi koostamisel määratud ajavahemiku jooksul vähemalt ühe päeva ulatuses kehtiv. Hetkel kehtivate struktuuriüksuste eellastega kehtinud suhteid arvesse ei võeta. Näiteks kui koostate väljundi perioodi 01.01.2012 - 31.12.2017 kohta ja struktuuriüksuseks on valitud loodus- ja täppisteaduste valdkond (LT) ning juhendajal on olnud õppeülesande täitja suhe loodus- ja tehnoloogiateaduskonnaga 01.04.2012 - 22.06.2012, siis tema juhendamisi, mis kestsid kasvõi ühel päeval otsitava preioodi jooksul, väljundisse ei kuvata.

 • Kui soovite kindla isiku juhendamistest väljavõtet, vajutage väljal Juhendaja nupule Otsi ning otsige isiku otsinguvormi kaudu üles sobiv isik. Tema andmete valimiseks vajutage tema ees- või perekonnanime lingile.
 • Eraldi saate otsida ka neid töötajaid, kes ei juhenda kedagi. Selleks täitke märkeruut Näita ainult isikuid, kes pole juhendajad (vt joonis) ning määrake üksus, mille töötajate hulgast soovite selliseid isikuid leida.

 • Väljundi tekitamiseks vajutage koostamistingimuste all olevatele nuppudele Väljund (HTML) või Väljund (XLS). Viimasega saate väljundi Exceli failina ning seega saate vajadusel andmeid ise töödelda.

Üliõpilase ja eksterni järgi

 • Sisestage Ajavahemik väljadele sobiv periood. Väljundisse kuvatakse juhendamised, millel kasvõi üks juhendajaks olemise päev langeb sisestatud ajavahemikku. (Juhul, kui juhendamise lõppkuupäev on määramata, siis peab juhendamise alguskuupäev langema sisestatud ajavahemikku).
 • Määrake üksus, mille õppijate kohta te väljundit soovite. Soovi korral kitsendage otsingut õppeastme, haridustaseme, õppevormi ja õppekavaga (vt joonis).

 • Eraldi saate otsida ka neid õppijaid, kelle õppekoha andmetesse ei ole juhendajat sisestatud. Selleks täitke märkeruut Näita ainult juhendajata üliõpilasi/eksterne (vt joonis).

 • Väljundi koostamiseks vajutage koostamistingimuste all nupule Väljund (HTML) või Väljund (XLS). Viimasega saate väljundi Exceli failina ning seega saate vajadusel andmeid ise töödelda.

Juhul, kui ei ole kindel, et õppija juhendamisperioodi lõppkuupäev on määratud, siis valige ajavahemik selline, mille sisse jääb juhendamise alguskuupäev. (Kui juhendamise lõppkuupäev õppija õppekoha andmetes on määramata, siis väljund ei arvesta arvutamise jaoks juhendamise lõppkuupäevaks väljundi koostamise kuupäeva.