• Kui otsingute tegemiseks isiku järgi, dokumentidele, ainekavasse vms on vaja otsida isikut isikuregistrist, avaneb järgmine otsingu vorm (vt joonis).

  • Kui soovite otsida mingi kindla üksusega seotud isikut, siis määrake Valdkond/asutus ja vajadusel ka Instituut. Kui te üksust ei tea või pole selles kindel, jätke see määramata.
  • Sisestaga isiku ees- ja perekonnanime algus ja vajutage nupule Otsi.
  • Leitud isiku valimiseks vajutage tema ees- või perekonnanime lingile (vt joonis).

  • Osadel juhtudel saab määrata otsingu aknas, millise kuupäeva seisuga (vt joonis) isikut otsida. Sellisel juhul peab isikul olema sisestatud kuupäeva seisuga aktiivne suhe TÜ-ga.


SEOTUD TEEMAD

Õppeülesande täitja suhte haldamine