Iga TÜga seotud isik näeb enda isikuandmeid. Teiste isikute andmete vaatamine on reguleeritud vastavate eriõigustega.

  • Isikuregistrist isiku otsimiseks vajutage ÕISi pealehel lingile Hooldus ja avanenud vormil Isikuandmed.
  • Avaneb isikuandmete haldamise vorm (vt joonis). Kui te ei ole õppija, avaneb sama vorm ka siis, kui vajutate oma isikuandmete vaatamise vormi ülaservas lingile Otsi.

Isiku otsimisel isikuregistrist tuleb silmas pidada järgmist.

  • Isikut otsige alati esmalt eesti isikukoodi järgi (joonisel p 1). Kui te isikukoodi järgi isikut ei leia või on tegemist välismaalasega, kellel eesti isikukoodi ei ole, proovige otsimist nime järgi. Võimalik on, et isik on isikuregistris olemas ajast, mil eesti isikukoodi sisestamine ei olnud kohustuslik.
  • Kui pole teada, millise üksusega isik seotud on või oli, jätke üksus määramata (joonisel p 2). Kui jätta üksus määramata, otsitakse isikut kõikide üksusega seotud isikute hulgast.
  • Aktiivne suhe rippmenüüs (joonisel p 3) on vaikimisi Olemas, st isikut otsitakse vaikimisi nende isikute hulgast, kellel on hetkel TÜga aktiivne suhe olemas. Kui te pole kindel, et isikul on aktiivne suhe olemas, määrake rippmenüüst Ükskõik. Isikut otsitakse sellisel juhul olenemata sellest, kas tal on ülikooliga hetkel aktiivne suhe või mitte. Võimalik valik on veel Puudub, seda on mõtet kasutada vaid juhul, kui on kindlasti teada, et isikul ei ole ülikooliga aktiivset suhet.
  • Kasutajatunnus rippmenüüs (joonisel p 4) on vaikimisi Olemas, st isikut otsitakse vaikimisi nende isikute hulgast, kellel on kasutajatunnus olemas. Määrates lahtri sisuks Kõik, otsitakse isikut olenemata sellest, kas tal on kasutajatunnus või mitte. Valikut Puudub saab kasutada nende isikute otsimiseks, kellel ei ole kasutajatunnust.
  • Märkeruudu Otsi eelmiste nimede hulgast (joonisel p 5) täitmise järel otsitakse sisestatud nime eelmiste nimede hulgast.