Võib juhtuda, et isikut, keda on vaja lisada täiendusõppeprogrammi toimumise andmetesse õppejõuks, korraldusele (nt määramine täiendusõppijaks) vms, ei ole ÕISi isikuregistris. Kui te olete peatüki "Isiku otsing isikuregistrist" juhiste järgi proovinud isikut leida, kuid pole teda leidnud, siis tuleb isik lisada uue isikuna isikuregistrisse.

  • Eriõigustega isikul on isikuregistrisse uue isiku lisamiseks isikuandmete haldamise vormil nupp Lisa uus isik (vt joonis).

  • Nupule vajutamise järel avaneb uue isiku lisamise vorm (vt joonis).

  • Täitke selle väljad korrektselt. Isikut ei saa isikuregistrisse lisada, kui täitmata on väljad: eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg (täidetaks automaatselt, kui täidetud on väli Eesti isikukood), eesti isikukood või välisriik ja isikukood

Kui välisriigi kodaniku kohta on teada ainult üks nimi ja selle sama nime kohta ei ole isikut tõendaval dokumendil eristatud kas tegu on ees- või perekonnanimega, siis lisage see nimi eesnime andmeväljale ning märkige perekonnanime andmeväljale "-" ehk sidekriips.  

  • Kui tegemist on välismaalasega, kelle isikukood pole teada, täitke märkeruut isikukood teadmata (vt joonis). Sellisel juhul genereeritakse pärast isiku andmete lisamist isikule automaatselt isikukood kujul: perekonnanimi-dd.mm.yyyy.

Kui välisriigis on isikukood kasutusel (nt Läti, Leedu, Soome, Norra jne) ja see on teile teada, siis sisestage see ja jätke märkeruut tühjaks.

  • Isiku lisamiseks vajutage nupule Lisa.

Selleks, et isiku saaks valida dokumentidele (nt määramine täiendusõppijaks) pole talle suhet TÜga vaja lisada. Dokumendile valimiseks piisab isiku lisamisest isikuregistrisse. Kuid selleks, et saaks isiku lisada nt ainekavasse õppejõuks, peab tal olema ülikooliga mingi suhe (tööleping, õppeülesandetäitja või külalise suhe). Isikule käsitsi õppeülesande täitja ja külalise suhte lisamisest lugege peatükist "Õppeülesande täitja suhte haldamine".