Individuaalseid protokolle saate luua kahte moodi. Kas lisades nupu Lisa ainelt (vt joonis) isikud ainekavale registreerunute hulgast või vajutades nupule Uus kaitsmisprotokoll ja otsides õppijad ükshaaval õppijate registrist.

 

1. Kui vajutate nupule Lisa ainelt avaneb nimekiri kõikidest ainekavale registreeritud õppijatest (vt joonis). Täitke märkeruudud nende isikute nimede eest, kellele soovite individuaalprotokolli luua (joonisel p 1). Kui isikul on mitu õppekohta, siis määrake Õppekoht rippmenüüst see õppekoht, millega ta on vaja protokolli lisada. Individuaalprotokollide lisamiseks vajutage nupule Lisa valitud õppijad (joonisel p 2).

  • Kõikidele nendele isikutele luuakse individuaalprotokoll (vt joonis). Kui nende isikute õppekoha andmetes on kirjas kehtivad juhendamised, lisatakse sealt individuaalprotokolli kohe ka juhendajate andmed. Edasi tuleb individuaalsed protokollid üle kontrollida ükshaaval ja vajadusel nende andmeid täiendada.

2. Kui vajutate nupule Uus kaitsmisprotokoll, avaneb ekraanil õppija õppekoha valimise vorm. Leidke sobiv isik ning veenduge, et tegemist on selle isiku sobiva õppekohaga (õppijal võib ülikoolis olla mitu õppekohta). Õppija andmete lisamiseks protokolli vajutage isiku nime lingile.

  • Kuvatakse individuaalprotokolli lisamise vorm (vt joonis). Kui õppija õppekoha andmetes on kirjas tema juhendaja andmed, kuvatakse need automaatselt protokolli. Vajadusel täiendage andmeid. Individuaalprotokolli salvestamiseks vajutage nupule Salvesta. Järgmise individuaalprotokolli lisamiseks korrake toimingut.