• Hinnete sisestamiseks viige protokoll sisekasutusse.
  • Seejärel vajutage kaitsmisprotokolli grupi vaatamise vormil nupule Hinnete lisamine (vt joonis).

  • Ekraanil avaneb kaitsmisprotokolli tulemuste lisamise vorm (vt joonis).