Õppekavasse eriala sisestamiseks vajutage õppekava üldandmete vaatamise vormil nupule Lisa eriala (vt joonis).

 • Avaneb eriala lisamise vorm (vt joonis).
 • Kohustuslikud väljad on
  • Eriala nimetus eesti keeles
  • Eriala nimetus inglise keeles
  • Avamise kuupäev
  • Antava kraadi nimetus eesti keeles
  • Antava kraadi nimetus inglise keeles
 • Väljale Eriala õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeled lisage selle eriala õpiväljunditega seonduvad teised keeled (lisaks õppekava õppekeelele ja õppekava õpiväljundite saavutamiseks vajalikele teistele keeltele). Sisestatud keeli on kohustus õppida ja/või osata ainult selle eriala valinud õppijatel. Siia ei lisata võõrkeelt, mis on juba kirjas õppekava õpiväljundite saavutamiseks vajaliku teise keelena. Kui keeli on mitu, kuvatakse need komadega eraldatud loendina, keelegruppide kombinatsioone siia kirja ei panda.
 • Väljadele
  • Lõpetamisel antav kutse sisestage kutse nimetus ja tase eesti keeles, nt õpetaja, tase 7
  • Lõpetamisel antav kutse inglise keeles sisestage kutse nimetus ja tase inglise keeles, nt Teacher, level 7
  • Kutse andmise õigus antud sisestage kuupäev, millal õppekavale anti kutse andmise õigus. Kutse saavad alates sellest kuupäevast eksmatrikuleeritud.

Kui õppekaval on erialad, siis märgitakse kutse eriala andmetesse. Kui igal erialal on sama kutse, siis märgitakse see kutse iga eriala andmetesse.


 • Salvestamiseks vajutage nupule Salvesta. Järgmise eriala lisamiseks korrake toimingut.

Olemasoleva eriala muutmiseks või kustutamiseks vajutage eriala andmete all vastavalt kas nupule Muuda või Kustuta.

Sisestatud erialade nimetuste hulgast valitakse lõpetamisel väljastatava akadeemilise õiendile üliõpilase eriala(d). Selleks on õiendi lisamise vormil rippmenüü Eriala. Valitud eriala kuvatakse õppija õiendil alajaotusesse "2.2. Õppekava nimetus".

Kinnitatud õppekava korral on ainult õppeosakonna töötajatel võimalik:

 • muuta eriala nimetust
 • muuta antava kraadi nimetust ja eriala õpiväljundite saavutamiseks teiste keelte andmeid, sulgeda, kustutada või lisada uut eriala (v.a. residentuur)
 • muuta ja lisada lõpetamisel antava kutse andmeid

Kui eriala on lisatud akadeemilisele õiendile, ei ole seda võimalik õppekava andmetest kustutada. Kui eriala enam ei õpetata, siis tuleb see senati otsuse järel õppekava andmetes sulgeda. Seda saavad teha õppeosakonna töötajad.