Alates novembrist 2021 on õppejõul võimalik õppetulemusi sisesada ka ÕIS2 keskkonnas. Kui õppeaine versiooni õppetulemuste sisestamist on alustatud ÕIS2 keskkonnas, on õppetulemusi võimalik sisestada, muuta, tühistada ja kinnitada ainult ÕIS2 keskkonnas.

 • Õppetulemusi saavad sisestada, muuta ja tühistada õppeaine versiooni õppejõud.
 • Protokolli saab kinnitada vastutav õppejõud.

Eriõigustega kasutajal, kellel on ÕIS1 keskkonnas õppetulemuste haldamise eriõigused (nt õppekorralduse spetsialist), on võimalik ÕIS1 keskkonnas protokolli vaadata, kuid puudub võimalus õppetulemusi muuta, lisada, tühistada, kinntada ning protokolli väljatrükki koostada.

Uue eksamiprotokolli lisamise lehe ja protokolli vaatamise lehe päisesse ning õppeaine versiooni vaatamise lehele nupu Tekita protokoll asemele kuvatakse teade Hinnete sisestamist on alustatud ÕIS2-s. Aine õppejõud saab jätkata ÕIS2-s.

Eksamiprotokollide lisamise alustamiseks on kaks võimalust. Pärast lisamist toimub protokolli edasi vormistamine samalaadselt.

1. Vajutage ainekava vaatamise vormil nupule Tekita protokoll (vt joonis). Avaneb uue eksamiprotokolli lisamise vorm (vt joonis), millel väljad Ainekood, Aine nimetus, Ainepunktide arv, Struktuuriüksus, Ainekava ja Hindamise süsteem vaikimisi täidetud vastava ainekava infoga.

2. Või sisenege ÕISi pealehel lingile Õppetulemused vajutades õppetulemuste moodulisse ning vajutage õppetulemuste mooduli esilehel nupule Lisa eksamiprotokoll.

 • Avaneb uue protokolli lisamise vorm (vt joonis) ning kohe ka ainekava valiku vorm, mille kaudu saate välja otsida ainekava, millele te soovite protokolli luua.

 • Määrake ainekava valiku vormil otsingutingimused (vajadusel saate otsingutingimuse määramisel juhiseid peatükist "Ainete otsing"). Ekraanile kuvatakse ainekava valiku vorm koos otsingutingimustele vastavate ainete nimekirjaga. Leidke nimekirjast sobiv aine ja ainekava. Sobiva ainekava andmete valimiseks protokolli vajutage ainekava lingile.
 • Ekraanil avaneb uue eksamiprotokolli lisamise vorm (vt joonis). Uue protokolli väljad Ainekood, Aine nimetus, Ainepunktide arv, Struktuuriüksus, Ainekava ja Hindamise süsteem on täidetud ainekavast saadud andmetega.

 1. Kui soovite protokolli loomist katkestada, vajutage protokolli alaservas nupule Katkesta.
 2. Kui soovite protokolli tegemist jätkata ja te teete protokolli ainele registreerunute põhiselt, siis sisestage väljale Eksami/arvestuse kuupäev hinde kuupäev. Registreerumisega eksamile või korduseksamile protokolli tehes seda välja protokolli päises ei ole.
 3. Lisage protokolli õppejõud.
 4. Vajadusel lisage protokolli vahetulemuste veerud.
 5. Lisage protokolli õppijad. Protokolli salvestamiseks peab olema protokollile lisatud vähemalt ühe õppija andmed. Seega, eksamile, arvestusel või korduseksami registreerunute põhise protokolli tegemisel peab olema sellele eksamile, arvestusele või korduseksamile registreerunud vähemalt üks õppija.
 6. Kui õppijad on protokolli lisatud, salvestage protokoll vajutades nupule Salvesta. Salvestamise järel tekib olekuga Loomisel protokoll, mida on võimalik muuta ja kustutada.
 7. Tulemuste sissekandmiseks tuleb protokoll viia sisekasutusse.
 8. Protokolli sisekasutusse viimise järel vajutage nupule Muuda ja määrake protokolli olevatele õppijatele hinded ja hinde andjad.
 9. Kui kõik protokolli väljad on täidetud, tuleb protokoll kinnitada.
 10. Vajadusel tehke protokollist väljatrükk.