Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Väljundiga Eesti keele testile registreeritud on võimalik koostada eesti keele testile registreeritud üliõpilaskandidaatide nimekiri.

 

Väljundi koostamise alustamisest lugege juhendist "Vastuvõtu üldised väljundid".

 • Väljundi koostamiseks määrake Valige väljund rippmenüüst Eesti keele testile registreeritud (joonisel p 1).
 • Määrake Aasta rippmenüüst vastuvõtuaasta (joonisel p 2). Vaikimisi on valitud praegune vastuvõtuaasta.

 • Vajutage nupule Väljund.

Väljatrükk on xls formaadis. Fail tuleb kasutajal ise vormindada (nt veergude laius, et näeks teksti korrektselt). Filtreerige, järjestage andmed, kustutage üleliigsed veerud failis vastavalt vajadusele.

Väljatrükile kuvatakse järgmised andmed:

 • Jrk
 • Reg nr
 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • Isikukood
 • Registreerumise aeg
 • E-post
 • Toimumise koht
 • Toimumise aeg
 • Tulemus (%) - on täidetud siis kui tulemus on protokollitud

Tulemused on reastatud registreerumise aja järgi kasvavalt.