Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Väljundit Eesti keele testile kutsutavad kasutavad õppeosakonna töötajad.

 • Eesti keele testile kutsutakse rakenduskõrghariduse, bakalaureuse, bakalaureuse ja magistri integreeritud ja magistriõppe erialadele vastu võetud üliõpilaskandidaate, kelle avalduse olek on positiivne st vähemalt Vastuvõetav.
 • Eesti keele testile kutsutavad on need, kelle kekshariduse lõputunnistuse õppekeel ei ole eesti keel ja eesti keele kui teise keele eksami tulemus puudub või on alla 80 punkti. Lisaks vaadatakse kõiki, kes on sooritanud eesti keele kui teise keele eksami alla 80 tulemusele (sõltumata kooli õppekeelest).

Väljundi koostamise alustamisest lugege juhendist "Vastuvõtu üldised väljundid".

 • Väljundi koostamiseks määrake Valige väljund rippmenüüst Eesti keele testile kutsutavad (joonisel p 1).
 • Määrake Aasta rippmenüüst vastuvõtuaasta (joonisel p 2). Vaikimisi on valitud käesolev vastuvõtuaasta.

 • Vajutage nupule Väljund.

Väljatrükk on xls formaadis. Fail tuleb kasutajal ise vormindada (nt veergude laius, et näeks teksti korrektselt). Filtreerige, järjestage andmed, kustutage üleliigsed veerud failis vastavalt vajadusele.

Väljatrükile kuvatakse järgmised andmed:

 • Avalduse reg nr
 • Isikukood
 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • Avalduse olek
 • Õppekava
 • Tulemus - eesti keel teise keelena riigieksami tulemus vastuvõtuavalduselt
 • Asendustulemus - kuvatakse, kui asendustulemus on SAISis vastuvõtuavaldusele märgitud ja ÕISi üle toodud
 • Õppekeel
 • Kool - lõpetatud gümnaasiumi või keskkooli nimetus eesti keeles
 • Riik- riik kooli andmetest ÕISi asutuste registris
 • E-post
 • Telefon 

Tulemused on reastatud tähestikuliselt üliõpilaskandidaadi perekonnanime järgi.