Alates 27.09.2017 allkirjastatati ning alates 11.06.2020 kinnitatakse ja säilitatakse korraldusi digitaalselt Tartu Ülikooli dokumendihaldussüsteemis ning paberile ei trükita.

Paberile/blanketile trükitakse ja paberil allkirjastatakse:

  • diplom ja kutsetunnistus
  • akadeemiline õiend
  • teatis

Täiendusõppe lõpudokumente on võimalik vormistada ka digitaalselt. Digitaalselt väljastatava tunnistuse registreerimise tulemusel dokument digitembeldatakse ja saadetakse DHISi. ÕISis on võimalik vaadata ka digitaalselt väljastatavate lõpudokumentide väljatrükke.

Dokumendi väljatrüki vaatamiseks ja paberile printimiseks otsige dokument välja, avage see, määrake väljundi formaat (HTML, PDF, RTF) ning vajutage nupule Trüki dokument (vt joonis). Avatakse määratud formaadis dokument, selle paberile printimiseks andke korraldus Print.

Aluskorralduse alusel tehtud dokumentide puhul saate kasutada väljal Kõik sama korralduse alusel tehtud ... olevat nuppu Trüki (vt joonis), et avada korraga kõikide aluskorralduse alusel vormistatud dokumentide väljatrükid.

Kui registreeritud olekus korraldust (DHISis kinnitatud korraldused) on vajadus saata korralduse saajale või ülikoolivälisele isikule nii, et oleks tõendatud selle pärinevus Tartu Ülikoolist, peab selle enne saajale saatmist digitembeldama.