Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Diplomi tekst on tekst õppekava või ühisõppekava täitmise kohta, mis koosneb:

lõpetatud õppekava nimetusest, õppeastmest ja kraadi liigist

matemaatika bakalaureuseõppe õppekava ja talle on antud bakalaureusekraad

kraadi nimetusest eesti keeles

loodusteaduse bakalaureus

kraadi nimetusest inglise keeles

Bachelor of Science

Diplomi tekstid palub õppeosakond igal kevadel üle vaadata ja teavitada uute tekstide vajadusest. Kui seda on tehtud, on diplomi ja õiendi vormistamisel ootuspärased valikud.