Eesti Teadusinfosüsteemi klassifikaatorid, sh Common European Research Classification Scheme (CERCS) teaduserialad, on loetletud haridus- ja teadusministri käskkirjas 30.juuli 2009 nr. 704 „Eesti Teadusinfosüsteemis kasutatavate teadus- ja arendustegevust käsitlevate klassifikaatorite kinnitamine”.

CERCS teaduseriala on võimalik määrata lõputöö teema sisestamisel. Doktoriõppes on lõputöö teemale CERCS teaduseriala lisamine kohustuslik.

CERCS teadusvaldkondade ja -erialade klassifikaatori tabel on leitav vajutades siia.