Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Väljundisse kuvatakse avalikele sisseastumiseksamitele registreerunud üliõpilaskandidaadid.

Väljundi koostamise alustamisest lugege juhendist "Vastuvõtu üldised väljundid".

 • Väljundi koostamiseks määrake Valige väljund rippmenüüst Avalikele SAEdele registreeritute nimekirjad (joonisel p 1).
 • Määrake Aasta rippmenüüst vastuvõtuaasta (joonisel p 2). Vaikimisi on valitud käesolev vastuvõtuaasta.
 • Täitke märkeruut sisseastumiseksami nimetuse ees (joonisel p 3).

 • Vajutage nupule Väljund.

Väljatrükk on xls formaadis. Fail tuleb kasutajal ise vormindada (nt veergude laius, et näeks teksti korrektselt). Filtreerige, järjestage andmed, kustutage üleliigsed veerud failis vastavalt vajadusele.

Väljatrükile kuvatakse järgmised andmed:

 • Reg nr - number, mis antakse üliõpilaskandidaadile ÕISis akadeemilisele testile registreerudes
 • Kandidaadi eesnimi
 • Kandidaadi perekonnanimi
 • Kandidaadi isikukood
 • Registreerumise aeg
 • Kandidaadi e-post
 • Kandidaadi telefon
 • At toimumise koht - akadeemilise testi toimumiskoha aadress
 • At tulemus 
 • SAE toimumise koht
 • SAE toimumise aeg
 • SAE tulemus
 • Pill (VK-s)

Tulemused on reastatud registreerumise aja järgi järgi.

 • ÕISi kaudu on võimalik registreeruda ainult akadeemilisele testile.
 • Vastuvõtuga seotud eksamiprotokollid vormistatakse SAISis.
 • Seetõttu on ka väljatrüki veerud At tulemus, SAE toimumise koht, SAE toimumise aeg, SAE tulemus ja Pill (VK-s) tühjad alates 2011. vastuvõtuaastast.